Байгууллага үүсгэж байна. Та 60 хором хүлээнэ үү.
Байгууллага үүсгэж байх хугацаанд уг цонхыг хаахгүй байхыг хүсье.
0%
Эрхэт Онлайн Санхүүгийн Програм нь Монгол Улсын Сангийн Яамны зөвшөөрөлтэй програм юм. Эрхэт онлайн санхүүгийн програм нь албан ёсны зохиогчийн эрхийн гэрчилгээтэй програм хангамж.
Эрхэт Онлайн Санхүүгийн Програм нь АХМАД САНХҮҮЧДЫН ТУРШЛАГА, ШИНЭ ҮЕИЙН ТЕХНОЛОГИЙГ ХОСЛУУЛСАН цорын ганц програм юм.
Эрхэт Онлайн Санхүүгийн Програм “Монгол Улсад Жижиг, Дунд Бизнесийн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Аргаар Чадавхижуулах Үндэсний Хөдөлгөөн”-ийг санаачлан, 2014 оноос эхлэн өрнүүлж байна
Эрхэт Онлайн Санхүүгийн Програм Төрийн Бус Байгууллагын тайлан гаргадаг функцыг Монгол Улсад анх удаа нэвтрүүлсэн.
Эрхэт Онлайн Санхүүгийн Програм нь оюутан, залуусыг ДЭВШИЛТЭТ НЯГТЛАН БОДОГЧ болоход нь туслах зорилгоор их, дээд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт ашиглагдах шалгалтын функцыг нэвтрүүлсэн.
Та Эрхэт Онлайн Санхүүгийн Програмд найзаа урисанаар өөрийн гүйлгээний эрхээ нэмэх боломжтой.
Бид танд зөвхөн програмаа санал болгоод зогсохгүй хэрхэн ашиглах заавар, тусламжийг өгөх зорилгоор ЭРХЭТ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА сургалтыг 7 хоног бүрийн Мягмар, Баасан гарагуудад тогтмол зохион байгуулж байна.
ЭРХЭТ ОНЛАЙН САНХҮҮГИЙН ПРОГРАМД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ
01
Бүртгүүлэх
Эрхэт санхүүгийн программ дээр хэрхэн бүртгүүлэх талаар заавар видео
02
Байгууллага үүсгэх
Эрхэт санхүүгийн программ дээр байгууллага үүсгэх, байгууллагын анхны тохиргоог хэрхэн тохируулах талаар заавар видео
03
Баримтын тохиргоо
Эрхэт санхүүгийн программ дээрхи баримтын загварын тохиргоо, баримтын дугаарлалтын формат болон нэхэмжлэх дээрх дансны мэдээлэл оруулах заавар видео
04
Бусад тохиргоо
Эрхэт санхүүгийн программ дээр бусад тохиргоог хэрхэн хийх талаар заавар видео
05
Хэрэглэгч урих, эрх тохируулах
Эрхэт санхүүгийн программ дээр хэрхэн хэрэглэгч урих вэ? хэрэглэгчийн төрөл удирдах, дансны эрх тохируулах талаар заавар видео
06
Цалингийн тохиргоо
Эрхэт санхүүгийн программ дээрхи цалингийн тооцоо хийхийн өмнө ажилтанг бүртгэх түүний гүйлгээний тохиргоо, даатгуулагчийн төрлийн тохиргоо, зэрэг дэв, албан тушаал зэрэг тооцоонд нөлөө бүхий тохиргоонуудыг хэрхэн тохируулах тухай заавар видео
07
Гүйлгээний утга урьдчилан тохируулах
Эрхэт санхүүгийн программ дээр гүйлгээний утга шинээр оруулах болон засах устгах талаар заавар видео
08
Дансны төлөвлөгөө батлах
Эрхэт санхүүгийн программ дээр данс шинээр нэмэх, засах, устгах болон түр данс тохируулах заавар видео
09
Нууц үг сэргээх, солих
Эрхэт санхүүгийн программ дээр хэрхэн нууц үг сэргээх мөн нууж үгээ шинээр солих вэ?
10
Бүрэн бус гүйлгээ
Эрхэт санхүүгийн программ дээр Бүрэн бус гүйлгээ болон жагсаалт харах
11
Биеэ даасан НӨАТ-н гүйлгээ
НӨАТ тэй гүйлгээний жагсаалт харах
12
Шуурхай цэсийн тайлбар
Эрхэт санхүүгийн программ Шуурхай цэсийн тайлбар
13
БМ н ангилал, импорт
14
БМ-н нэр төрөл, импорт
15
БМ-н байршил, импорт
16
Харилцагчийн бүлэг, импорт
17
Харилцагч, импорт
19
Бараа материалын эхний үлдэгдэл, импорт
20
Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл, импорт
21
Авлага өглөгийн гүйлгээ, импорт, тайлан
Авлага өглөгийн гүйлгээ хэрхэн бүртгэх вэ, импорт хийх заавар мөн авлага өглөгийн тайлан хэрхэн гаргах вэ?
22
Касс харилцахын гүйлгээ, импорт, тайлан
Касс болон харилцахын гүйлгээ хэрхэн хийх вэ, импорт хийх заавар болон тайлан харах
23
БМ орлого, импорт, БМ өртөгөөр тайлан
Бараа материалын орлого, импорт хэрхэн хийх вэ
24
БМ дотоод хөдөлгөөн, импорт
Бараа материалын дотоод хөдөлгөөн хэрхэн хийх вэ, импорт хийх заавар
25
БМ н хангамжын зарлага, импорт
Бараа материалын хангамжын зарлага хэрхэн хийх вэ, импорт хийх заавар
26
Үндсэн хөрөнгийн орлого, импорт
Үндсэн хөрөнгийн орлого хийх болон импорт хийх заавар
27
Ажилтан шинээр бүртгэх, импорт
Ажилтан хэрхэн шинээр бүртгэх вэ, импорт хийх заавар
28
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох заавар
29
Бараа материалын буцаалт
Бараа материалын баримтын буцаалт хийх заавар
30
Бараа материалын өртөг залруулга
Бараа материалын өртөг залруулга хэрхэн хийх вэ
31
Мөнгөн хөрөнгийн ханш тэгшитгэл
Мөнгөн хөрөнгийн ханш тэгшитгэл хийх заавар
32
Бараа материал өртөг тооцолт
Бараа материалын өртөг тооцолт хийх заавар
33
Cache цэвэрлэх
Зарим лавлах шүүлтийн талбарт харагдахгүй байвал уг үйлдлийг хийнэ.
34
Ерөнхий журнал харах
Ерөнхий журнал харах заавар
35
Ерөнхий дэвтэр тайлан харах
36
Гүйлгээ баланс тайлан харах
37
Дансны хуулга тайлан харах
38
Борлуулалт бараагаар тайлан харах
Борлуулалтын тайлан харах заавар (бараагаар)
39
Борлуулалт өртгөөр тайлан
Борлуулалт өртгөөр тайлан харах заавар
40
Бараа материал баримтаар тайлан
Бараа материалын тайлан харах заавар (баримтаар)
41
Бараа материалын тооллогын тайлан
Бараа материалын тооллогын тайлан хэрхэн харах вэ
42
Тооцоо хаагдах төлөвийн тайлан
Тооцоо хаагдах төлөвийн тайлан гаргах заавар
43
Барааны хязгаарт үлдэгдэл тайлан
Барааны хязгаарт үлдэгдэлийн тайлан гаргах заавар
44
Бараа материал үнээр тайлан
Бараа материалын үнээр тайлан гаргах заавар
45
Цалингийн гүйлгээ
Цалингийн гүйлгээ, цалингийн тохиргоо шинэчлэх, даатгуулагчийн төрлийн хувь өөрчлөх заавар
46
Цалингийн хүснэгт харах
Цалингийн хүснэгт хэрхэн харах вэ
47
Ажилтны цалингийн задаргаа харах
Ажилтаны цалингийн задаргаа харах заавар
48
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан харах
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан гаргах заавар
49
Бараа нийлүүлэлтийн тооцоо тайлан харах
Бараа нийлүүлэлтийн тооцоо тайлан харах заавар
50
Програм дээр хайлт хийх
51
Хаалтын бичилт
Хаалтын бичилт хийх заавар
52
Санхүү байдлын тайлан харах, шалгах
53
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан харах, шалгах
54
Мөнгөн гүйлгээний тайлан, шалгах
55
Бараа материалын байнгын борлуулалт, импорт
56
Бараа материалын тооллогын импорт
57
Технологын карт орц
58
Бараа материалын үйлдвэрлэлээс борлуулалт
59
Импортын томьёоны тайлбар, томьёо оруулах заавар