Үндсэн боломжууд

Давуу талууд

Ухаалаг төхөөрөмж ашиглах

Ухаалаг төхөөрөмжүүдийн тусламжтай захиалгыг хамгийн хурдан шуурхай авна.

Цахим бүтээн байгуулалт

Цахим хуудсаар захиалга авах нэмэлт хөгжүүлэлт хийж, буудлын системийн захиалгатай холбоно.

Үйлдлийн түүх

Хэрэглэгч тус бүрийн систем дээр хийсэн үйлдлийг огнооны хамт бүртгэж,түүх хөтөлнө.

Нэмэлт зардалгүй

Системийн ашиглахад нэмэлт hardware төхөөрөмжийн зардал гарахгүй.

Ажиллахад хялбар

Үүлэн технологид суурилсан систем учир хаанаас ч хэдийд ч ажлаа хийх, хянах боломжоор хангагдсан.

Удирдлага хяналт

Борлуулалт, цэвэр ашгийн харьцуулалт хийж, удирдлагуудыг санхүүгийн мэдээллээр хангана.

Системийн уялдаа

Цахим хуудас

Онлайн захиалгын систем нь буудлын удирдлагын систем рүү захиалгын мэдээллийг илгээнэ

Рестораны систем

Цахим системээс урьдчилсан захиалгын мэдээллийг хүлээн авна. Санхүүгийн системрүү борлуулалтын мэдээллээ илгээнэ.

Харилцагчийн удирдлагын систем

Хэрэглэгчийн цахим хуудас болон сошиал холбоосуудаар дамжуулан үүсгэсэн бүхий л түүхийг үүсгэж хадгална

Хөнгөлөлт урамшууллын систем

Зочид буудал, ресторан, пос-н удирдлагын системүүд рүү хөнгөлөлтийн бодлогыг дамжуулна

Онлайн ПОС

Борлуулалтын мэдээллийг санхүүгийн систем рүү дамжуулж гүйлгээ хийнэ.

Санхүүгийн систем

Холбогдох системүүдээс ирүүлсэн борлуулалт болон бусад мэдээг нэгтгэн санхүүгийн бүх тайланг боловсруулна.

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?