Дотоод системүүдийн танилцуулга

Онлайн захиалга, төлбөрийн систем

Цахим хуудсаа “Эрхэт”-тэй холбон, онлайн захиалгын систем болгон шинэчлэнэ. Энэ нь хэрэглэгч хаанаас ч, хэзээд ч хандан, захиалга өгөх боломжийг бүрдүүлэх борлуулалтын дэвшилтэт хувилбар болно.

Бодит захиалгын систем

Зочин захиалгаа баталгаажуулахаас эхлээд төлбөрөө төлөх хоорондын үйл явцыг бүртгэн, ширээний төлвүүдийг тодорхойлно. Зочдын төлбөр тооцоог санхүүгийн системд мэдээллэнэ. Ширээний төлвүүд өөрчлөгдөх тутамд мэдээллээ шинэчлэнэ /sync/.

Харилцагчийн удирдлагын систем

Зочдын үйлчлилгээ авсан алхам бүрийг бүртгэж, мэдээллийн сан үүсгэнэ. Зочдын санал сэтгэгдлийг эерэг сөргөөр ангилан бүртгэж, сайжруулах асуудлуудыг илрүүлнэ.

Санхүүгийн систем

Борлуулалтын орлого, үйл ажиллагааны зардал, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, цалингийн мэдээ зэрэг төлбөр тооцоо, мөнгөн урсгалтай холбоотой санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг бүртгэж, санхүүгийн тайлан гаргана.

Хөнгөлөлт урамшууллын систем

Хөнгөлөлт урамшууллын мэдээллийн санд үндэслэн шаардлага хангасан зочдод төлбөрийн хөнгөлөлт тооцон, санхүүгийн системд мэдээллэнэ.

Нэмэлт програм хангамж

Зоогийн газрын үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран 1-2 системийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийнэ.

Системийн дэлгэрэнгүй боломжтой танилцана уу

  • Ямар ширээ сул, захиалгатай, зочинтой байгаа зэрэг мэдээллийг ялган харж, захиалга төлөвлөх ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ.
  • Ваучер/гэрээний бүртгэл хийж харилцагч тус бүрээр ялгаатай үнээр борлуулалт хийх боломжтой.
  • Төлбөрийг бэлэн, бэлэн бусаар эсвэл хэсэгчилж авах боломжтой. И-Баримт буюу цахим төлбөрийн баримтын системтэй холбогдсон.
  • Хөнгөлөлтийн систем дээр картын бодлого тохируулж холбогдон ажиллах боломжтой.
  • Санхүүгийн систем рүү дахин шивэлт хийхгүйгээр гүйлгээгээ татна.
  • Статистик тайлан шинжилгээнүүд боловсруулна. Өдөр тутмын, сарын, жилийн гэх мэт борлуулалтын төрөл бүрийн тайланг боловсруулна. Хамгийн сайн борлуулалттай хоол, хамгийн олон захиалга авсан ширээ, зөөгч, захиалга бэлэн болох хугацаа зэрэг шаарлагатай тайланг хүссэн хувилбараар харах боломжтой.
  • Дотоод ажилчдын хандах эрхийг динамикаар тохируулна. Зөөгч тус бүр өөрийн эрхээр системд нэвтрэн, ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтай захиалгыг хялбар, шуурхай авч тогооч болон кассруу илгээнэ.
  • Системийг ашиглаж буй нийт хэрэглэгчийн хийсэн үйлдлийн түүх автоматаар хөтлөгдөнө.

Санхүүгийн системтэй холбогдох: Эрхэт онлайн санхүүгийн системээс өрөө, ажилчид, нэмэлт үйлчилгээ гэх мэт хэрэгцээт мэдээллүүдээ татан авч, давхар шивэлт хийхгүй ашиглана.

"Таны үнэт цагийг хэмнэхийн тулд давхар бодолт, шивэлт хийх шаардлагaгүйгээр автоматжуулсан"

Зөөгч тус бүр өөр өөрсдийн эрхээр системд нэвтрэн, ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтай захиалгыг хялбар, шуурхай авч, тогооч болон бармен руу илгээх боломжтой

"Зөөгч захиалга аваад захиалгыг шууд илгээх учир гал тогоо болон бармен руу захиалга хүргэж хугацаа алдахгүй. Мөн зөөгч тус бүр өөр өөрсдийн эрхээр системд нэвтрэх тул дотоод ажилчдын идэвхжүүлэлтийн уралдаан зохиох, үр дүнг хялбар байдлаар тооцох бүрэн боломжтой."

Төлбөр тооцоог дараах байдлаар хийх боломжтой.
 Бэлэн
 Дараа
 Зочид буудал, өрөөний тооцоотой нэгтгэх

"Дараа тооцоогоор хийсэн төлбөр нь санхүүгийн систем дээр автоматаар авлага болж бүртгэгдэнэ. Цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон."

Өдөр тутмын борлуулалтын мэдээлэл, хамгийн их борлуулалттай хоол, ширээ , хамгийн өндөр борлуулалт хийсэн зөөгч гэх мэт төрөл бүрийн тайлангаа хүссэн үедээ ганц товч дараад харах боломжтой. Системд нэвтэрсэн бүх хэрэглэгчийн үйлдлийн логийг харах боломжтой.

"Борлуулалтын мэдээлэл төлбөр төлөгдсөн даруйд баталгаажсан борлуулалтанд хадгалдаг тул та өөрийн хүссэн цагтаа тухайн цаг хүртэлх бодит орлогоо хянах боломжтой."

ЭРХЭТ БАГ ХАМТ ХЭРЭГЛЭГЧ Хугацаа (өдөр) Нийт 46 хоног Нэвтрүүлэлт Байгууллагын хуучин процессыг системийн процесстой зэрэг хэрэгжүүлнэ. Ажлын явц танилцуулна Санал сэтгэгдэл хүлээн авах Төлбөрийн 40% - г шилжүүлнэ Ажлын явцтай танилцана Санал сэтгэгдлээ хэлэх Ажил хүлээлцэх Төлбөрийн 20% - г шилжүүлнэ 1.Өрөөний мэдээлэл, харилцагчийн мэдээлэл, ажилтны мэдээлэл зэргийг нэг удаа бүртгээд зочид буудлын системрүү дахин шивэхгүйгээр татаж ашиглана. 2. Системийн үндсэн тохиргоог хийнэ Системийг ашиглах гишүүдийг хамруулсан багийг томилно, оролцуулна Санхүүгийн систем дээр ажиллах багийг томилно Сургалт орно Системийг ашиглах гишүүдийг хамруулсан багийг оролцуулна 1 Нарийвчилсан судалгаа хийнэ. 1.Системийг ашиглах гишүүдийг хамруулсан багийг томилно, оролцуулна 2.Мэдээлэл өгнө 2 Гэрээ байгуулах Төлбөрийн 40% - г шилжүүлнэ 2 Мэдээлэл өгнө Уулзалт судалгаа 1 1 15 25 1

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?