ЗӨВХӨН ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН СОНГОЛТ
Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.
ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР
Уламжлалт, ашиглагддаггүй олон функцтэй, нүсэр программ хангамжаас татгалзаж зөвхөн танд шаардлагатай функцүүдийг тусгасан.
ҮҮЛЭН ТЕХНОЛОГИ
Цаг хугацаа, орон зай, газар зүйн байршилаас үл хамааран байгууллагын санхүүгээ хөтлөх боломжтой.
МОДУЛЫН ХЯЗГААРЛАЛТ БАЙХГҮЙ
Та хүссэн модулаа, хүссэн хэмжээгээрээ өөрийн хэрэгцээндээ тохируулан ашиглах боломжтой.
ДИНАМИК ТАЙЛАН
Байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд тохируулан тайлангын тохиргоо хийх боломжтой учир Мөнгө, хөрөнгийн тайлан зөрнө гэсэн асуудалгүй.
ЗӨВХӨН ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН СОНГОЛТ
Та доорх үнийн саналаас өөрийн байгууллага болон хувийн хэрэгцээнд тохирох багцыг сонгоорой.
₮548,900
Жижиг
Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 3
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
₮878,900
Дунд
Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 5
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
₮1,098,900
Том
Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 8
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
₮ 218,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 30
 • Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
 • Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
₮328,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 50
 • Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
 • Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
₮438,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 70
 • Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
 • Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
₮548,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо 100
 • Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
 • Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Худалдан авах
Бидэнтэй холбогдох
Үндсэн боломжууд
 • Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага өглөг
 • Бараа материал
 • Үндсэн хөрөнгө
 • Тохиргоо бичилт
 • Цалин
 • Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
 • Татварын тайлан
Давуу талууд
 • Сарын гүйлгээ хязгааргүй
 • Байгууллага үүсгэх тоо хязгааргүй
 • Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
 • Систем болон серверийн аюулгүй ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх
 • Серверийн тогтвортой ажиллагаа
 • Тогтмол шинэчлэл болон сайжруулалт
 • Гацах, удах асуудал үүсэхгүй
 • Өөрсдийн сервер дээрээ датагаа байрлуулах боломж
Дагалдах үйлчилгээ
 • Программ суулгах үйлчилгээ
 • Программын доголдол арилгах
 • Шинээр тайлан угсарах
 • Санхүүгийн маягт өөрчлөх
 • Татварын хувь хэмжээ өөрчлөх
 • НББ мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Татварын мэргэжлийн зөвлөгөө
 • Нягтлан бодогчын мэргэжилтэй олон жилийн туршлагатай харилцагчийн менежерүүдийн зөвлөгөө сургалт
Нэмэлт үйлчилгээ
 • Шинээр тайлан угсарах зөвлөх үйлчилгээ
 • Байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон нэмэлт хөгжүүлэлт хийх боломж