ЗӨВХӨН ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН СОНГОЛТ
Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.
ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР
Уламжлалт, ашиглагддаггүй олон функцтэй, нүсэр программ хангамжаас татгалзаж зөвхөн танд шаардлагатай функцүүдийг тусгасан.
ҮҮЛЭН ТЕХНОЛОГИ
Цаг хугацаа, орон зай, газар зүйн байршилаас үл хамааран байгууллагын санхүүгээ хөтлөх боломжтой.
МОДУЛЫН ХЯЗГААРЛАЛТ БАЙХГҮЙ
Та хүссэн модулаа, хүссэн хэмжээгээрээ өөрийн хэрэгцээндээ тохируулан ашиглах боломжтой.
ДИНАМИК ТАЙЛАН
Байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд тохируулан тайлангын тохиргоо хийх боломжтой учир Мөнгө, хөрөнгийн тайлан зөрнө гэсэн асуудалгүй.
ЗӨВХӨН ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРСОН СОНГОЛТ
Та доорх үнийн саналаас өөрийн байгууллага болон хувийн хэрэгцээнд тохирох багцыг сонгоорой.
₮548,900
Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
Жижиг
Аж ахуй нэгж байгууллагад зориулсан үнийн санал
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 3
Сургалт зөвлөгөө 6 хүн цаг
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах
₮878,900
Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
Дунд
Аж ахуй нэгж байгууллагад зориулсан үнийн санал
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 5
Сургалт зөвлөгөө 9 хүн цаг
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах
₮1,098,900
Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
Том
Аж ахуй нэгж байгууллагад зориулсан үнийн санал
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 8
Сургалт зөвлөгөө 12 хүн цаг
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах
₮ 218,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 30
Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг
Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах
₮328,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 50
Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг
Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах
₮438,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 70
Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг
Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах
₮548,900
Сарын хураамж (НӨАТ орсон)
Сарын гүйлгээ хязгааргүй
Байгууллага үүсгэх тоо 100
Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг
Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10% хөнгөлөлттэй
Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15% хөнгөлөлт
Хэрэглэгч урих тоо хязгааргүй
Мөнгөн хөрөнгө
Авлага өглөг
Бараа материал
Үндсэн хөрөнгө
Тохиргоо бичилт
Цалин
Санхүүгийн тайлангийн тодруулга
Татварын тайлан
Худалдан авах