Аж ахуй нэгж байгууллага

Аж ахуй нэгж байгууллагад зориулсан
үнийн санал
ААН Сарын гүйлгээ Байгууллага үүсгэх тоо Зөвлөгөө, үйлчилгээ Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)
Жижиг 3 6 хүн цаг /Жилд/ 548,900₮ *
Дунд 5 9 хүн цаг/Жилд/ 878,900₮ *
Том 8 12 хүн цаг /Жилд/ 1098,900₮ *
Групп ? ? ? Холбогдож асуух?
* ЖДҮ дэмжих хөдөлгөөний хүрээнд хөнгөлөгдсөн үнийн санал.

Тайлан гаргадаг байгууллага

Тайлан гаргадаг мэргэжлийн байгууллагуудад
зориулсан үнийн санал
Асуулт асуух?
ААН Сарын гүйлгээ Байгууллага үүсгэх тоо Зөвлөгөө, үйлчилгээ Сарын хураамж
Багц 1 30 2 хүн цаг /Сар бүр/ 218,900₮
Багц 2 50 2 хүн цаг /Сар бүр/ 328,900₮
Багц 3 70 2 хүн цаг /Сар бүр/ 438,900₮
Багц 4 100 2 хүн цаг /Сар бүр/ 548,900₮
Төлбөрийг 6 сараар төлбөл 10% хөнгөлөлттэй,
12 сараар төлбөл 15% хөнгөлөлтэй.
 

Бусдаас давуу боломжууд

 • Хаанаас ч, хэзээ ч хамгийн хурдан
 • Модулийн хязгаарлалт байхгүй
 • Хэрэглэхэд маш хялбар
 • Тайлангаа хүссэнээрээ авах боломж
 • Програмын байнгын шинэчлэл
 • Мэдээллийн нууцлал өндөр
 • Хэрэглэгчийн тоог хязгаарлахгүй
 • Сургалт зөвлөгөө төлбөргүй

Бид модулаар хязгаарладаггүй

 • Ерөнхий журнал
 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл
 • Бараа материалын бүртгэл
 • Санхүүгийн тайлан
 • Цалингийн бүртгэл
 • Дотоод тайлан
 • Авлага өглөгийн бүртгэл
 • Татварын тайлан