Аж ахуй нэгж байгууллага

Аж ахуй нэгж байгууллагад зориулсан
үнийн санал
ААН Сарын гүйлгээ Байгууллага үүсгэх тоо Зөвлөгөө, үйлчилгээ Жилийн хураамж Эрхэт пос
Жижиг 5 6 хүн цаг /Жилд/ 499,000₮ * 120,000₮
Дунд 8 9 хүн цаг/Жилд/ 799,000₮ *
Том 12 12 хүн цаг /Жилд/ 999,000₮ *
Групп ? ? ? Холбогдож асуух?
* ЖДҮ дэмжих хөдөлгөөний хүрээнд хөнгөлөгдсөн үнийн санал.

Тайлан гаргадаг байгууллага

Тайлан гаргадаг мэргэжлийн байгууллагуудад
зориулсан үнийн санал
Асуулт асуух?
ААН Сарын гүйлгээ Байгууллага үүсгэх тоо Зөвлөгөө, үйлчилгээ Сарын хураамж
Багц 1 30 2 хүн цаг /Сар бүр/ 199,000₮
Багц 2 50 2 хүн цаг /Сар бүр/ 299,000₮
Багц 3 70 2 хүн цаг /Сар бүр/ 399,000₮
Багц 4 100 2 хүн цаг /Сар бүр/ 499,000₮
Төлбөрийг 6 сараар төлбөл 10% хөнгөлөлттэй,
12 сараар төлбөл 15% хөнгөлөлтэй.

Бусдаас давуу боломжууд

 • Хаанаас ч, хэзээ ч хамгийн хурдан
 • Модулийн хязгаарлалт байхгүй
 • Хэрэглэхэд маш хялбар
 • Тайлангаа хүссэнээрээ авах боломж
 • Програмын байнгын шинэчлэл
 • Мэдээллийн нууцлал өндөр
 • Хэрэглэгчийн тоог хязгаарлахгүй
 • Сургалт зөвлөгөө төлбөргүй

Бид модулаар хязгаарладаггүй

 • Ерөнхий журнал
 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл
 • Бараа материалын бүртгэл
 • Санхүүгийн тайлан
 • Цалингийн бүртгэл
 • Дотоод тайлан
 • Авлага өглөгийн бүртгэл
 • Татварын тайлан