НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ ШАТ

1

Худалдааны төлөөлөгчтэй холбоо барих

Танай байгууллагын үйл ажиллагаатай бүрэн танилцаж, түүнд тохирох шийдлийг санал болгож, хамтран ажиллах гэрээ хийнэ.

2

Эрхэт ПОС системийн зохион байгуулалт

Системийн цогц сургалт хийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Эрхэт онлайн санхүүгийн системтэй нягт уялдан ажиллах

Эрхэт онлайн санхүүгийн систем рүү борлуулалтын мэдээллээ дамжуулан холбогдон ажиллана.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Борлуулалтын гүйлгээ автоматаар хийгдэж, давхар шивэлт хийхгүй таны цагийг хэмнэнэ."

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?

Систем хоорондын уялдаа холбоо

Эрхэт хөнгөлөлт урамшууллын системтэй холбогдон төрөл бүрийн хямдрал урамшууллын бодлого явуулах

Та үүнийг мэдэх үү?

"Эрхэт хөнгөлөлт урамшууллын систем дээр харилцагчаар, бараа бүтээгдэхүүнээр, тухайн огноогоор гэх мэт хүссэн хямдралын бодлогоо угсрах боломжтой."

Төлбөр тооцоо, И-Баримт

Цахим төлбөрийн системтэй холбогдсон.