НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ ШАТ

1

Худалдааны төлөөлөгчтэй холбоо барих

Танай байгууллагын үйл ажиллагаатай бүрэн танилцаж, түүнд тохирох шийдлийг санал болгож, хамтран ажиллах гэрээ хийнэ.

2

Цалингийн системийн зохион байгуулалт

Системийн цогц сургалт хийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Цалингийн үзүүлэлт

Хууль тогтоомжид заасан цалин урамшууллын бүхий л тооцооллыг (тогтмол, гүйцэтгэлээрх) хийж цалин бодох боломжтой.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Цалингийн үзүүлэлтээ динамикаар үүсгэснээр та ямар ч аргаар цалингаа тооцоолдог байлаа ч шинээр үзүүлэлтээ үүсгэж, томъёогоо угсрахад л хангалттай."

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?

Тайлан шинжилгээ

Урьдчилгаа цалин, сарын сүүл цалин, НДШ - н тайлан гэх мэт олон төрлийн тайлан шинжилгээтэй.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Өмнөх цалин бодолтын түүх, хийсэн үйлдлийн түүхээ мөн харж хянах боломжтой."