НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ ШАТ

1

Худалдааны төлөөлөгчтэй холбоо барих

Танай байгууллагын үйл ажиллагаатай бүрэн танилцаж, түүнд тохирох шийдлийг санал болгож, хамтран ажиллах гэрээ хийнэ.

2

Эрхэт Хөнгөлөлт, урамшууллын системийн зохион байгуулалт

Системийн цогц сургалт хийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Эрхэт онлайн санхүүгийн системтэй нягт уялдан ажиллах

Эрхэт онлайн санхүүгийн систем рүү борлуулалтын мэдээллээ дамжуулан холбогдон ажиллана.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Борлуулалтын гүйлгээ автоматаар хийгдэж, давхар шивэлт хийхгүй таны цагийг хэмнэнэ."

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?

Систем хоорондын уялдаа холбоо

Эрхэт ПОС, Зочид буудал, Рестораны системүүдтэй холбогдоно.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Систем хоорондын уялдаа холбоо сайжирснаас үргүй зардлыг багасгаж, байгууллагын дотоод мэдээллийн урсгал сайжирна."

Хөнгөлөлт, урамшууллын загвар

Харилцагчийн хямдрал, улирлын хямдрал, тухайн барааны хямдрал гэх мэт хямдралын загваруудаа дурын байдлаар үүсгэж ашиглана.