НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ ШАТ

1

Худалдааны төлөөлөгчтэй холбоо барих

Танай байгууллагын үйл ажиллагаатай бүрэн танилцаж, түүнд тохирох шийдлийг санал болгож, хамтран ажиллах гэрээ хийнэ.

2

Нэхэмжлэлийн системийн зохион байгуулалт

Системийн цогц сургалт хийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Нэхэмжлэлийг олон төрлөөр үүсгэх

Хуваарьт болон энгийн нэхэмжлэлүүдийг гэрээний нөхцлийн дагуу үүсгэж, төлбөрөө цаг тухайд нь нэхэмжлэх.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Хугацааны тодорхой давтамжтай нэхэмжлэхээ үүсгээд тохиргоог хийснээр тогтмол хуваарьт нэхэмжлэхүүдийг олон дахин үүсгэхгүй."

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?

Авлагын цогц удирдлага

Нийт авлагын удирдлага, хяналтыг хүссэн хугацааны интервалаар харах, хянах боломжтой.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Хугацаа хоцорсон болон найдваргүй авлагаа харж хянаснаар санхүүгийн төлөвлөлтөө бодитоор хийх боломжтой."