НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ ШАТ

1

Худалдааны төлөөлөгчтэй холбоо барих

Танай байгууллагын үйл ажиллагаатай бүрэн танилцаж, түүнд тохирох шийдлийг санал болгож, хамтран ажиллах гэрээ хийнэ.

2

Санхүүгийн системийн холболт

Эрхэт онлайн санхүүгийн системийн нэвтрүүлэлтийн ажлыг хийхэд зочид буудлын системийн холболт давхар хийгдэнэ.

3

Зочид буудлын системийн зохион байгуулалт

Өрөө, нэмэлт үйлчилгээний зохион байгуулалтыг байгууллагын онцлогт тохируулан зохион байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Санхүүгийн системтэй холбогдох

Эрхэт онлайн санхүүгийн системээс өрөө, ажилчид, нэмэлт үйлчилгээ гэх мэт хэрэгцээт мэдээллүүдээ татан авч, давхар шивэлт хийхгүй ашиглана.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Борлуулалтаа автоматаар санхүүгийн систем рүү илгээх тул давхар шивэлт хийх шаардлагагүй юм."

Захиалгын цогц удирдлага

Систем дээр ажиллах багийн гишүүн бүр захиалга хүлээн авахаас эхлүүлэн зочныг үдэн гаргах хүртэл бүхий л үйл ажиллагааны мэдээлэлд өөрийн эрхийн хүрээнд оролцох, харах, хянах боломжуудаар хангагдсан.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Дотоод уялдаа холбоо сайтай ажилласнаар харилцагчийн сэтгэл ханамжийг өндөрт байлгах нэг боломж бүрдэнэ."

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?

Төлбөр тооцоо, И-Баримт

Төлбөр тооцоог дараах байдлаар хийх боломжтой.
 Бэлэн
 Дараа
 Зочид буудал, өрөөний тооцоотой нэгтгэх

Та үүнийг мэдэх үү?

"Дараа тооцоогоор хийсэн төлбөр нь санхүүгийн систем дээр автоматаар авлага болж бүртгэгдэнэ. Цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон."

Тайлан шинжилгээ, хяналт

Өдөр тутмын борлуулалтын мэдээлэл, хамгийн их борлуулалттай өрөө, хоол, нэмэлт үйлчилгээний талаархи төрөл бүрийн тайлангаа хүссэн үедээ ганц товч дараад харах боломжтой. Системд нэвтэрсэн бүх хэрэглэгчийн үйлдлийн түүхийг харах боломжтой.

Та үүнийг мэдэх үү?

"Борлуулалтын мэдээлэл төлбөр төлөгдсөн даруйд баталгаажсан борлуулалтанд хадгалдаг тул та өөрийн хүссэн цагтаа тухайн цаг хүртэлх бодит орлогоо хянах боломжтой."