50:50 зарчим гэж юу вэ?

Танд доорх санхүүгийн асуудал тулгардаг аж ахуй нэгж байгууллагад хүрч ажиллах боломж бий юу?

Та дээрх танилууддаа туслаад Эрхэт – г борлуулснаар
50:50 зарчмаар буюу нэгж борлуулалтын орлого тутмынхаа 50% - г урамшуулал болгон аваaрай.

  • Санхүүгийн програм их цаг алддаг ашигладаг ч ашиглалт муутай, ойлгомжгүй
  • Санхүүгийн тайлан гаргахдаа гэрээт нягтлан бодогч хөлсөлж нэмэлт зардал гаргадаг
  • Нягтлан бодогч нь байнга солигдож санхүү бүртгэлийн удирдлага алдагддаг.
  • Санхүүгээ өөрөө удирдах хүсэлтэй ч тохирсон програм байхгүйгээс болж маш их цаг алддаг

Та дээрх асуудлуудтай аж ахуй нэгж байгууллагад Эрхэт онлайн санхүүгийн програмын талаар дуулгаж, хэрэглэгчээр урьснаар
нэгж борлуулалтын орлого тутмын 50% - г урамшуулал болгон авах юм.

Таны орлогын тооцоолол

Багц 1 499'000₮
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Багц 2 799'000₮
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Багц 3 999'000₮
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5 борлуулалт хийхэд таны авах урамшуулал -